Privacy- en cookiebeleid

Wij zijn Decathlon. Samen met onze partner Touch verzorgen wij het Decathlon Membership programma, waar jij met jouw sportieve gedrag kan sparen voor Decathlon giftcards. Om dit te kunnen doen vragen we jou om persoonlijke gegevens (Persoonsgegevens). Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en zorgen dat ze veilig zijn. Dat lijkt ons niet meer dan logisch. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze nodig hebben lees je hieronder. We vertellen je ook wat jouw rechten zijn, wie er bij jouw gegevens kunnen en hoe lang we jouw gegevens bewaren.

Artikel 1: Verwerkingsverantwoordelijken

Decathlon Nederland B.V. en Touch Incentive Marketing B.V. zijn beiden zelfstandig verantwoordelijk voor een deel van het loyaliteitsprogramma. We lichten dit graag even toe:

Artikel 2: Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw Persoonsgegevens worden verwerkt om je deelname aan het Decathlon Membership loyaliteitsprogramma mogelijk te maken en te zorgen dat jij je punten kunt verzilveren en je aankoop geleverd krijgt. We kunnen je gegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van je puntensaldo, nieuws en aanbiedingen van Decathlon of binnen het Decathlon Membership programma. We vragen hiervoor jouw toestemming. Ten behoeve van de gedeelde verantwoordelijkheid van Decathlon en Touch vindt er data uitwisseling plaats.

In aanvulling op de Persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ons, kunnen wij aanvullende Persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Artikel 3: Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken van jou de volgende gegevens:

  • Orderverwerking (Touch): Decathlon klantnummer, NAW gegevens, e-mailadres, bankgegevens, Spaarsaldo, Ordergegevens en Contacthistorie (transactionele e-mail).
  • Optimalisering van app/shop (Touch/ Decathlon): IP-adressen en Cookiedata
  • Deelname, puntensaldo, communicatie (Decathlon): Decathlon klantnummer, NAW gegevens, e-mailadres, Spaarsaldo, Ordergegevens en Contacthistorie.
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Artikel 4: Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw Persoonsgegevens te beperken.

Decathlon en Touch bewaren Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te bereiken.

Artikel 5: Jouw rechten

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door Decathlon worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien je dit wenst kan je eveneens je contact-, adres en bankgegevens van ons in een machine leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Hiervoor kun je contact opnemen met ons via [email protected].

Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail of telefoon aanbieden. Indien je het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kun je dit via het e-mailadres [email protected] doorgeven.

Je mag ons ook vragen om je gegevens uit de database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld klant van ons bent geweest vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan jouw verzoek, krijg je van ons uiteraard de reden.

Je kunt ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6: Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. Stuur in dat geval een e-mail naar [email protected].

Artikel 7: Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze verklaring.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties kan beperken.

Wij gebruiken alleen cookies voor de volgende functionele doeleinden:

  • Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
  • Het optimaliseren van onze diensten;

Wij gebruiken geen andere cookies voor bv. remarketing e.d.