RESPONSIBLE DISCLOSURE

Dit loyaliteitsprogramma is ontwikkeld door Touch Incentive. Wanneer we in deze tekst spreken over ‘we’ of ‘wij’, spreken we over zowel de opdrachtgever als Touch Incentive. We vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze continue aandacht en zorg voor de beveiliging van onze systemen, zou het kunnen voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Indien je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en systemen nog beter te kunnen beschermen. Daarom vragen we je om:

    • Je bevindingen naar ons te mailen.
    • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
    • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
    • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
    • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. ( Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn)
We reageren binnen 3 dagen op de melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing en houden je op de hoogte van de voortgang.
Als men zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen worden ondernemen betreffende de melding.

We behandelen iedere melding vertrouwelijk en zullen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen (melden onder een pseudoniem is mogelijk). In de berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien gewenst, je naam vermelden als de ontdekker.

Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een voor ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €25,-.

Wij streven ernaar om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen en worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.